G A L E R I A   Z D J Ę Ć

<
Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju
- 26 maja 2012   więcej zdjęć >>>


Spotkanie opłatkowe uczniów z władzami Cechu i OHP
- grudzień 2011   więcej zdjęć >>>


Dzień Mistrza Szkolącego
- październik 2011   więcej zdjęć >>>


II Bal Mistrza Szkolącego w Lublinie
- październik 2011   więcej zdjęć >>>


Egzaminy czeladnicze
- wrzesień 2011   więcej zdjęć >>>


Walne Zgromadzenie Członków Cechu
- czerwiec 2011   więcej zdjęć >>>


Uroczystości rocznicowe Konstytucji 3-go Maja
- maj 2011   więcej zdjęć >>>


Spotkanie opłatkowe u pana Pyznarskiego
- styczeń 2011   więcej zdjęć >>>


Spotkanie opłatkowe uczniów
- grudzień 2010   więcej zdjęć >>>


Msza św. w 92 rocznicę odzyskania niepodległości
- listopad 2010   więcej zdjęć >>>


Dzień Mistrza Szkolącego w Turobinie
- listopad 2010   więcej zdjęć >>>


I Bal Mistrza Szkolącego w Lublinie
- październik 2010   więcej zdjęć >>>


Dzień Mistrza Szkolącego i Nauczyciela
- październik 2010   więcej zdjęć >>>


Egzamin czeladniczy w ramach programu UE
- październik 2010   więcej zdjęć >>>


Egzamin czeladniczy w zawodzie cukiernik
- wrzesień 2010   więcej zdjęć >>>


Walne Zgromadzenie Członków Cechu
- maj 2010   więcej zdjęć >>>


Katyń - uroczystości
- kwiecień 2010   więcej zdjęć >>>


Uroczystość św. Józefa
- marzec 2010   więcej zdjęć >>>

I Zjazd RzemieśLników Branży Motoryzacyjnej Izby R. i P. w Lublinie w Nadrzeczu k/ Biłgoraja - luty 2010   więcej zdjęć >>>


Spotkanie opłatkowe uczniów - pracowników młodocianych
z władzami Cechu i OHP - grudzień 2009   więcej zdjęć >>>


Uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie - październik 2009
więcej zdjęć >>>

Dzień Mistrza Szkolącego
- październik 2009   więcej zdjęć >>>


Msza św. z okazji święta Patrona Rzemieślników - św. Józefa
- marzec 2009   więcej zdjęć >>>


Msza św. w 90 rocznicę odzyskania niepodległości
z udziałem władz Cechu - listopad 2008 więcej zdjęć >>>


Dzień Mistrza Szkolącego
- październik 2008   więcej zdjęć >>>


Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Firleju
- maj 2008   więcej zdjęć >>>


Walne Zgromadzenia Członków Cechu
- maj 2008   więcej zdjęć >>>


Spotkanie opłatkowe uczniów - pracowników młodocianych
z władzami Cechu i OHP - grudzień 2007   więcej zdjęć >>>


Msza św. w 89 rocznicę odzyskania niepodległości
z udziałem władz Cechu - listopad 2007 więcej zdjęć >>>


Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę
- czerwiec 2007   więcej zdjęć >>>


Pogrzeb kierownika Cechu - śp. Józefa Kulińskiego
- maj 2007   więcej zdjęć >>>


Walne Zgromadzenie Członków Cechu
- maj 2007   więcej zdjęć >>>


Uroczystości rocznicowe Konstytucji 3-go Maja
- maj 2007   więcej zdjęć >>>


Dzień Mistrza Szkolącego
- październik 2006   więcej zdjęć >>>


Szkolenie wyjazdowe w Zagłęboczu
- czerwiec 2006   więcej zdjęć >>>