G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Pogrzeb kierownika Cechu - ¶p. Józefa Kulińskiego - maj 2007