G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasn± Górę - czerwiec 2007