G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Msza św. w 89. rocznicę odzyskania niepodległości z udziałem władz Cechu - 11 listopada 2007