G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Msza św. w 90 rocznicę odzyskania niepodległości - 11 listopada 2008