G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Msza św. z okazji święta Patrona Rzemieślników - św. Józefa - marzec 2009