G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Uroczystość św. Józefa w Biłgoraju - marzec 2010