G A L E R I A   Z D J Ę Ć

I Bal Mistrza Szkolącego w Lublinie - październik 2010