G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Msza św. w 92 rocznicę odzyskania niepodległości - listopad 2010