G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Spotkanie opłatkowe u pana Pyznarskiego - styczeń 2011