G A L E R I A   Z D J Ę Ć

II Bal Mistrza Szkolącego w Lublinie - październik 2011