Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej: 

 

                             Podatki

www.wskazniki.gofin.plpodatek-dochodowy-od-osob-fizycznych

                             Opłaty w ZUS 

http://www.wskazniki.gofin.pl/skladki-zus

                            Składki do ZUS za pracowników młodocianych

www.wskazniki.gofin.pl/wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-na-ubezpieczenia-społeczne

                               Opłat za egzaminy

                         www.izba.lublin.pl/egzaminy

OZDOBNA WERSJA   - Dyplom mistrzowski / Świadectwo czeladnicze -  40 zł

Opłatę należy wnieść na adres:  

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin  

Nr konta bankowego  68 1240 2382 1111 0000 3895 8472

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl