Zastanawiasz się nad swoja przyszłością?  

Szukasz ciekawego zawodu?

Zostań UCZNIEM W RZEMIOŚŁE i zostań FACHOWCEM - wygraj SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !!!!!!!

 

Ucząc  się w rzemiośle masz możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Podstawowe cechy tego systemu nauczania to:

.   nauczanie indywidualne w małych grupach

.   powiązanie ucznia z bezpośrednią działalnością zakładu

.   wszechstronne przygotowanie zawodowe w ramach danego zawodu

.   nauka zawodu odbywa się w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i trwa 36 m-cy.

.    uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę :

      w I roku – 5 %

      w II roku – 6 %

      w III roku – 7 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce .

. uczniowi – pracownikowi młodocianemu przysługuje urlop wypoczynkowy.

. okres nauki wliczany jest do stażu pracy i emerytury.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Lublinie.
Uzyskane  świadectwo  czeladnicze  jest uznawane  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.

                      Jeżeli podjąłeś decyzję lub masz pytania zgłoś się do nas.

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl