Do Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju , może przystąpić każdy przedsiębiorca prowadzący zakład lub przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o rzemiośle:

Ustawa z dnia 22 marca 1989 o rzemiośle  (pdf)

a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji i pracy własnej w imieniu własnym i na swój rachunek – jeżeli są mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej

b) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej

c) za zgoda Cechu:

  • małżonek lub zstępny jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła
  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników
  • członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą

Warunkiem przyjęcia do Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd Cechu.

Załączniki:
Pobierz plik (DeklaracjaCzlCech.doc)Deklaracja[Deklaracja członkostwa ]28 kB

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl