Cel i specyfika nauki zawodu

Szkolenie ucznia w zakładzie rzemieślniczym  odbywa się w formie nauki zawodu.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych równolegle realizowanych części tj. praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym oraz teoretycznej zorganizowanej       w szkole zawodowej lub formach pozaszkolnych.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta w Cechu między pracodawcą, a młodocianym.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzeniem ich dowodem przystąpienia do  egzaminu czeladniczego.

                              

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl