Młody człowiek zamierzający podjąć naukę zwodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełnić następujące warunki:
- nie może przekroczyć wieku 18 lat,
- mieć ukończone Gimnazjum lub Szkołę  Podstawową,
- dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu.
       Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierają:
- pracodawca - rzemieślnik i młodociany pracownik,
- umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i zawarta w siedzibie Cechu.
       Koszty nauki w rzemiośle ponosi mistrz szkolący i samorządy terytorialne.
Młodociani w okresie nauki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
- na I roku nauki nie mniej niż   5%,
- na II roku nauki nie mniej niż  6%,
- na III roku nauki nie mniej niż 7%,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski).

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl