Nauka jest realizowana na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracownikiem młodocianym, a pracodawcą i trwa 36 miesięcy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 ( Dz.U Nr.60 poz.278 z pózn. zmianami)

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl