WŁADZE STATUTOWE 

Cechu Rzemiosł Rożnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

wybrane w dniu 09.04.2016 r. na WALNYM ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW 

Z A R Z Ą D   C E C H U

 • Jan Pyznarski           –       STARSZY CECHU
 • Józef Pawlos              –       Podstarszy Cechu
 • Władysław Różański   –       Sekretarz
 • Józef Bielak               –       członek Zarządu
 • Józef Borowiec           –       członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Zdzisław Hałas                   –     Przewodniczący Komisji
 • Bożena Wilczyńska – Typek -      Sekretarz
 • Ryszard Cieślak                  –    Członek

SĄD CECHOWY

 • Sławomir Znak       –         Przewodniczący
 • Jerzy Bednarz        –         Z-ca Przewodniczącego
 • Lech Borowski       –         Członek      

 

 

 

  

 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl