WŁADZE STATUTOWE 

Cechu Rzemiosł Rożnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

Z A R Z Ą D   C E C H U

 • Zdzisław Hułas            –       STARSZY CECHU
 • Sławomir Znak               –       Podstarszy Cechu
 • Józef Bielak                   –       Sekretarz
 • Krzysztof Oleszczak         –       członek Zarządu
 • Wiesław Bak                  –       członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

 • Józef Borowiec
 • Bożena Wilczyńska – Typek
 • Roman Kaproń              

SĄD CECHOWY

 • Czesław Obszyński
 • Leszek Gołębski
 • Stanisław Borsuk  

 

 

 

  

 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl