WŁADZE STATUTOWE 

Cechu Rzemiosł Rożnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

wybrane w dniu 12.09.2020 r. na WALNYM ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW 

Z A R Z Ą D   C E C H U

  • Jan Pyznarski            –       STARSZY CECHU
  • Zdzisław Hułas             –       Podstarszy Cechu
  • Józef Bielak                 –       Sekretarz
  • Krzysztof Oleszczak     –       członek Zarządu
  • Wiesław Bak                –       członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  • Józef Borowiec
  • Bożena Wilczyńska – Typek
  • Roman Kaproń              

SĄD CECHOWY

  • Czesław Obszyński
  • Leszek Gołębski
  • Stanisław Borsuk  

 

 

 

  

 

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl