- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r , poz. 1320 ze. zm.)  kodeks-pracy dział IX

 Kodeks Pracy

- Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle  ( Dz. U. z 2020r. poz. 2159). Ustawa o rzemiośle


- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  (Dz.U.z 2020 r. poz. 910 ze zm.) Prawo oświatowe

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl