Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie:

  • w I   roku nauki - 8%
  • w II  roku nauki - 9%
  • w III roku nauki - 10%
    przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

 Wysokość wynagrodzenia wynosi za miesiąc:  marzec, kwiecień, maj  2024 r.  od podstawy  7.540,36  zł

Rok nauki Wynagrodzenie brutto Ubezpieczenie emerytalne 9,76% Ubezpieczenie rentowe 1,5% Ubezpieczenie chorobowe 2,45% Razem ubezpieczenie społeczne

Wynagrodzenie netto

Do wypłaty

I rok 603,23
58,88 9,05 14,78 82,71
f.zdrowotny
2,31  **

520,52

II rok 678,63
66,23 10,18 16,63

93,04

f.zdrowotny
13,36 *
4,86 **

585,59
III rok 754,04
73,59 11,31 18,47

103,37

 f.zdrowotny
24,41 *
15,91 **

650,67


              Pracodawca opłaca od wynagrodzeń brutto uczniów:
ubezpieczenie emerytalne - 9,76%
ubezpieczenie rentowe - 6,5%,
ubezpieczenie wypadkowe - wg ustaleń liczby zatrudnionych,
dodatkowo opłaca FGŚP - 0,10%.

* fundusz zdrowotny przy założeniu, że przysługują koszty uzyskania przychodów 250 zł i  kwocie zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300,- zł

** fundusz zdrowotny przy założeniu, że przysługują koszty uzyskania przychodów 300 zł i kwocie zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300,- zł

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl