Statut  - tekst jednolity - zatwierdzony w dniu 09 kwietnia 2016  r. Uchwałą nr 6  Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju

Załączniki:
Pobierz plik (StatutCechu2016.doc)Statut[STATUT Cechu - 2016 r. OBOWIĄZUJĄCY - tekst ujednolicony]206 kB

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl